• پیشنهاد می‌شود قبل از ارسال کالا، بررسی‌های اولیه توسط نماینده صورت پذیرد تا در صورت مشاهده اشکالات جزئی مانند سوختگی فیوز، قطعی در سیم‌ها و … ضمن برطرف نمودن مشکل، از بروز هزینه‌های احتمالی از قبیل هزینه ارسال، اتلاف وقت و … جلوگیری شود. اگر از دانش فنی برخوردار هستید، ضمن هماهنگی با بخش فنی بازرگانی هیوت، اقدام به بررسی و باز کردن موتور نمائید.

  • تهیه عکس و فیلم از کالای معیوب (در حالت نصب) تاثیر به سزایی در روند تعمیر و بهبود محصولات آینده خواهد داشت.

  • مشکلات دستگاه و قطعه باید توسط مشتری به دستگاه الصاق شود(با جزئیات). این عمل علاوه بر اینکه روند تحویل گارانتی را سریعتر می‌کند، از بروز هزینه‌های احتمالی در صورت عدم عیب‌یابی و ارسال مجدد کالا جلوگیری ‌می‌کند.

  • در بسته‌بندی کالای ارسالی نهایت دقت را داشته باشید. مسئولیت آسیب‌های احتمالی بر اثر بسته‌بندی نامناسب بر عهده مشتری است.

  • مخدوش بودن شماره سریال، برچسب موتور ، تاریخ و سایر اطلاعات درج شده بر روی موتور منجر به باطل شدن گارانتی می‌شود.

  • قبل از ارسال کالا، حتما لیست اقلام را با مسئول فروش مربوطه چک بفرمائید تا در صورت وجود هر گونه مشکل از نظر تعداد و یا مشکلات، مسئول فروش مربوطه پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

  • کلیه کالاهای ارسالی باید به نام نماینده‌ای که توسط بخش فروش معرفی شده است، ارسال گردد، در صورت اشتباه، مسئولیت کالاهای ارسالی بر عهده مشتری می‌باشد.

  • در زمان دریافت کالای تعمیری، طی 24 ساعت صحت کمی و کیفی اقلام را بررسی و تاییدیه آن را به بخش فروش بازرگانی هیوت اعلام فرمائید.

  • لازم به ذکر است کلیه هماهنگی‌ها باید به صورت مکتوب و از مرجع واحد فروش صورت پذیرد.

  • هزینه دریافت کالای معیوب بر عهده بازرگانی هیوت و ارسال کالای تعمیر شده بر عهده مشتری خواهد بود.

  • عدم رعایت هر کدام از بندهای ذکر شده در صورت برآورد خسارت، بر عهده مشتری خواهد بود.

This post is also available in: English